Webbutveckling

Tegelwebb hjälper dig med utveckling av nya och befintligta projekt. Vi har mångårig erfarenhet av att  utveckla i PHP. Tegelwebb har bland annat tagit fram bilddatabaser, intranät och kartapplikationer. Vi arbetar främst med innehållshanteringsramverket ProcessWire.

Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.